CoinPoker
Giới thiệu Xáo Bài “Phi Tập Trung”

Giới thiệu Xáo Bài “Phi Tập Trung”

Đã đến lúc làm sáng tỏ việc xáo bài trực tuyến. Phần mềm tạo số ngẫu nhiên (RNG) phi tập trung mới của chúng tôi sử dụng đầu vào từ tất cả người chơi tại một bàn để xáo bài, cho bạn khả năng xác minh tính công bằng của việc xáo bài.

Với việc sử dụng cùng một hàm băm mật mã trên mạng Ethereum (KECCAK-256), mô-đun RNG mang tính cách mạng của chúng tôi không cho phép sử dụng kỹ thuật đảo ngược. Điều này giúp tiết lộ một cách an toàn thông tin về thứ tự của bài, và tăng tính minh bạch trong poker trực tuyến.

Khi một ván bài kết thúc, người chơi có thể xác minh tính ngẫu nhiên của bộ bài, cũng như xem các lá bài chưa được chia!Tìm hiểu thêm về phần mềm xáo bài minh bạch của chúng tôi bằng cách đọc các hướng dẫn sau: